eng-ENThu, 5 Mar 9:59:36 EET 2015ASUS X550CC-XX199 1TB GT720Mлаптопи ASUS X550CC-XX199../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550cc-xx199-2117u.4gb.1tb.gt720m/2015-03-05ASUS ME372CG 3G 16GB GSM FonePad HD7 Whiteтаблет ASUS ME372CG-1A068A 3G FonePad White../laptop/asus/eee-pad-transformer/me372cg-1a068a-fonepad-hd7-3g.white/2015-03-05ASUS X550CC-XX497 i3 1TB GT720M Redлаптопи ASUS X550CC-XX497../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550cc-xx497-i3.3217u.4gb.1tb.gt720m.red/2015-03-05ASUS X102BA-DF022D TouchASUS X102BA-DF022D лаптопи../laptop/asus/x/x54hy/x102ba-df022d-a4.1200.4gb.320gb/2015-03-05ASUS X551CA-SX030Dлаптопи ASUS X551CA-SX030D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x551ca-sx030d-2117u.4gb.500gb/2015-03-05ASUS X451CA-VX035Dлаптопи ASUS X451CA-VX035D../laptop/asus/x/x401u/x451ca-vx035d-2117u.500gb.4gb/2015-03-05ASUS X550CC-XX531H 1TB GT720M Win8лаптопи ASUS X550CC-XX531H Windows 8../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550cc-xx531h-2117u.4gb.1tb.gt720m.win8/2015-03-05ASUS MEMO Pad ME302KL-1B044A FHD 10 LTE Blueтаблет ASUS MEMO Pad ME302KL-1B044A FHD 10 LTE Blue../laptop/asus/eee-pad-transformer/memo-pad-me302kl-1b044a-fhd.10.3g.4g.lte.blue/2015-03-05ASUS MEMO Pad ME302KL-1A039A FHD 10 LTE Whiteтаблет ASUS MEMO Pad ME302KL-1A039A FHD 10 LTE White../laptop/asus/eee-pad-transformer/memo-pad-me302kl-1a039a-fhd.10.3g.4g.lte.white/2015-03-05ASUS MEMO Pad ME302C-1A056A FHD 10 Whiteтаблет ASUS MEMO Pad ME302C-1A056A FHD 10 White../laptop/asus/eee-pad-transformer/memo-pad-me302c-1a056a-fhd.10.1920x1200.white/2015-03-05ASUS MEMO Pad ME302C-1B055A FHD 10 Blueтаблет ASUS MEMO Pad ME302C-1B055A FHD 10 Blue../laptop/asus/eee-pad-transformer/memo-pad-me302c-1b055a-fhd.10.1920x1200.blue/2015-03-05ASUS X551CA-SX028Dлаптопи ASUS X551CA-SX028D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x551ca-sx028d-2117u.4gb.500gb/2015-03-05ASUS FonePad Note FHD 6 ME560CG-1A039A 3G Stylus Whiteтаблет ASUS FonePad Note FHD 6 ME560CG-1A039A 3G Stylus White../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-note-me560cg-1a039a-fhd.6.3g.stylus.white/2015-03-05ASUS FonePad Note FHD 6 ME560CG-1B038A 3G Stylus Blackтаблет ASUS FonePad Note FHD 6 ME560CG-1B038A 3G Stylus Black../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-note-me560cg-1b038a-fhd.6.3g.stylus.black/2015-03-05ASUS M80TA-DL001H Win8.1 VivoTab Note 8ASUS VivoTab Note 8 M80TA-DL001H../laptop/asus/eee-pad-transformer/m80ta-dl001h-8.ips.z3740.2gb.32gb.stylus.pen.win8.1/2015-03-05ASUS ROG G750JZ-T4039D 16GB Раница16GB ASUS ROG G750JZ-T4039D../laptop/asus/g/g75vw/g750jz-t4039d-rog-16gb.i7.4700hq.gtx880m/2015-03-05ASUS FonePad Note FHD 6 ME560CG 3G 32GB Stylus Blackтаблет ASUS FonePad Note FHD 6 ME560CG 3G 32GB Stylus Black../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-note-me560cg-fhd.6.3g.32gb.stylus.black/2015-03-05ASUS FonePad Note FHD 6 ME560CG 3G 32GB Stylus Whiteбял таблет ASUS FonePad Note FHD 6 ME560CG 3G 32GB Stylus White../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-note-me560cg-fhd.6.3g.32gb.stylus.white/2015-03-05ASUS ROG G750JZ-T4039D 32GB 250GB SSD 1TB Раница32GB ASUS ROG G750JZ-T4039D../laptop/asus/g/g75vw/g750jz-t4039d-rog-16gb.i7.gtx880m.1tb.250gb.ssd/2015-03-05ASUS ROG G750JZ-T4039D 32GB Раница32GB ASUS ROG G750JZ-T4039D../laptop/asus/g/g75vw/g750jz-t4039d-rog-32gb.i7.4700hq.gtx.880m/2015-03-05ASUS X75VB-TY099D i3лаптоп ASUS X75VB-TY099D i3 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x75vb-ty099d-i3.3110m.4gb.750gb.gt.740m/2015-03-05ASUS ROG G750JS-T4046D 16GB Раница16GB ASUS ROG G750JH-T4086D G750JS-T4041D../laptop/asus/g/g75vw/g750js-t4046d-rog-16gb.i7.4700hq.gtx870m/2015-03-05ASUS ROG G750JS-T4046D РаницаASUS ROG G750JS-T4046D G750JS-T4041D../laptop/asus/g/g75vw/g750js-t4046d-rog-i7.4700hq.8gb.gtx870m/2015-03-05ASUS ROG G750JS-T4046D 32GB Раница32GB ASUS ROG G750JS-T4046D G750JS-T4041D../laptop/asus/g/g75vw/g750js-t4046d-rog-32gb.i7.4700hq.gtx870m/2015-03-05ASUS ROG G750JS-T4046D 16GB 128GB SSD Раница16GB 2x HDD ASUS ROG G750JH-T4086D G750JS-T4041D 128GB SSD + 1TB 7.2krpm../laptop/asus/g/g75vw/g750js-t4046d-rog-i7.4700hq.16gb.128gb.ssd.1tb.gtx870m/2015-03-05ASUS X551CA-SX090Dлаптопи ASUS X551CA-SX090D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x551ca-sx090d-2117u.4gb.750gb.black/2015-03-05ASUS X552EP-SX007Dлаптопи ASUS X552EP-SX007D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552ep-sx007d-a4.5000.quad.core.hd8670m/2015-03-05ASUS X552CL-SX136Dлаптопи ASUS X552CL-SX136D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552cl-sx136d-2117u.4gb.750gb.gt710m/2015-03-05ASUS R551LB-CJ321Dлаптопи ASUS R551LB-CJ321D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/r551lb-cj321d-i5.4200u.8gb.sshd.gt740m.slim/2015-03-05ASUS X552EA-SX156Dлаптопи ASUS X552EA-SX156D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552ea-sx156d-e1.2500.500gb/2015-03-05ASUS X75VB-TY095лаптоп ASUS X75VB-TY095 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x75vb-ty095-2020m.4gb.1tb.gt740m/2015-03-05ASUS X751LD-TY062Dлаптоп ASUS X751LD-TY062D 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x751ld-ty062d-i3.4010u.4gb.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS X751LD-TY052D i5лаптоп ASUS X751LD-TY052D 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x751ld-ty052d-i5.4200u.4gb.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS X751LA-TY027Dлаптоп ASUS X751LA-TY027D 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x751la-ty027d-i3.4010u.1tb/2015-03-05ASUS ROG G750JZ-T4039D РаницаASUS ROG G750JZ-T4039D../laptop/asus/g/g75vw/g750jz-t4039d-rog-i7.4700hq.gtx880m/2015-03-05ASUS X550LD-XX063D i3 1TBлаптопи ASUS X550LD-XX063D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550ld-xx063d-i3.4010u.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS X550LD-XX064D i5 1TB лаптопи ASUS X550LD-XX064D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550ld-xx064d-i5.4200u.1tb.gb820m/2015-03-05ASUS K551LN-DM064D i5 FHDлаптопи ASUS K551LN-DM064D../laptop/asus/k/k56cm/k551ln-dm064d-i5.4200u.fhd.sshd.gt840m/2015-03-05ASUS X550LN-XO012D i3 GT840Mлаптопи ASUS X550LN-XO012D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550ln-xo012d-i3.4010u.750gb.gt840m/2015-03-05ASUS ROG G750JZ-T4039D 16GB 128GB SSD Раница16GB ASUS ROG G750JZ-T4039D 2xHDD ../laptop/asus/g/g75vw/g750jz-t4039d-rog-16gb.i7.128gb.ssd.1tb.gtx880m/2015-03-05ASUS X75VB-TY028 i5лаптоп ASUS X75VB-TY028 i5 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x75vb-ty028-i5.3230m.6gb.1tb.gt740m/2015-03-05ASUS X75VB-TY073D Whiteбял лаптоп ASUS X75VB-TY073D White 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x75vb-ty073d-white.2020m.6gb.750gb.gt740m/2015-03-05ASUS X550LD-CN065D i5 FHD 1TBлаптопи ASUS X550LD-CN065D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550ld-cn065d-i5.4200u.4gb.fhd.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS X550LN-XO045D i3 1TB GT840Mлаптопи ASUS X550LN-XO045D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550ln-xo045d-i3.4010u.ag.4gb.1tb.gt840m/2015-03-05ASUS ROG G750JZ-T4039D 16GB 240GB SSD Раница16GB ASUS ROG G750JZ-T4039D 2xHDD ../laptop/asus/g/g75vw/g750jz-t4039d-rog-16gb.i7.1tb.240gb.ssd.gtx880m/2015-03-05ASUS ROG G750JS-T4046D 16GB 250GB SSD Раница16GB 2x HDD ASUS ROG G750JH-T4086D G750JS-T4041D 250GB SSD + 1TB 7.2krpm../laptop/asus/g/g75vw/g750js-t4046d-rog-i7.4700hq.16gb.250gb.ssd.1tb.gtx870m/2015-03-05ASUS X750LN-T4051 i7 FHDлаптоп ASUS X750LN-T4051 i7 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x750ln-t4051-i7.4500u.8gb.fhd.gt.840m/2015-03-05ASUS K550LNV-XX384D i7лаптопи ASUS K550LNV-XX384D../laptop/asus/k/k56cm/k550lnv-xx384d-i7.4510u.1tb.gt840m/2015-03-05ASUS Transformer Pad TF103CG-1B020A 3G Whiteтаблет ASUS Transformer Pad TF103CG-1B020A 3G White../laptop/asus/eee-pad-transformer/tf103cg-1b020a-3g-transformer.pad.dock.white/2015-03-05ASUS Transformer Pad TF103C-1A022Aтаблет ASUS Transformer Pad TF103C-1A022A../laptop/asus/eee-pad-transformer/tf103c-1a022a-transformer.pad.dock/2015-03-05ASUS X750LN-T4049 i5 FHDлаптоп ASUS X750LN-T4049 i5 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x750ln-t4049-i5.4200u.8gb.fhd.gt.840m/2015-03-05ASUS TP300LA-DW063H Flip i3 Ултрабук лаптоп ASUS TP300LA-DW063H Flip Transformer i3 tablet UltaBook laptop../laptop/asus/transformer-book-tx300/tp300la-dw063h/2015-03-05ASUS TP300LD-C4050H Flip i5 FHD IPS Ултрабук лаптоп ASUS TP300LD-C4050H Flip Transformer i5 tablet UltaBook laptop../laptop/asus/transformer-book-tx300/tp300ld-c4050h/2015-03-05ASUS X551MAV-BING-SX393B Win8.1 Whiteлаптопи бял ASUS X551MAV-BING-SX393B White../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x551mav-bing-sx393b-win8.white/2015-03-05ASUS F555LN-XO006D i5 1TB GT840Mлаптопи ASUS F555LN-XO006D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/f555ln-xo006d-i5.4210u.1tb.gt840m/2015-03-05ASUS X552LDV-SX880D i3 1TBлаптопи ASUS X552LDV-SX880D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552ldv-sx880d-i3.4010u.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS X552LDV-SX879D i3 1TB Whiteлаптопи бял ASUS X552LDV-SX879D White ../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552ldv-sx879d-i3.4010u.1tb.gt820m.white/2015-03-05ASUS F555LA-XO011D i7 1TBлаптопи ASUS F555LA-XO011D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/f555la-xo011d-i7.4510u.1tb/2015-03-05ASUS F555LN-XO010D i7 6GB GT840M Чанталаптопи ASUS F555LN-XO010D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/f555ln-xo010d-i7.4510u.6gb.750gb.gt840m/2015-03-05ASUS F555LN-XO008D i5 6GB 1TB GT840Mлаптопи ASUS F555LN-XO008D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/f555ln-xo008d-i5.4210u.6gb.1tb.gt840m/2015-03-05ASUS F555LN-XX043D i3 1TB GT840M Gray Goldлаптопи ASUS F555LN-XX043D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/f555ln-xo008d-i3.4010u.1tb.gt840m/2015-03-05ASUS F555LD-XO072D i3 1TB GT820Mлаптопи ASUS F555LD-XO072D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/f555ld-xo072d-i3.4010u.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS X552LAV-SX838D i3 1TBлаптопи ASUS X552LAV-SX838D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552lav-sx838d-i3.4010u.1tb/2015-03-05ASUS X551MAV-SX278D N3530 Quad 1TBлаптопи ASUS X551MAV-SX278D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x551mav-sx278d-n3530.quad.core.4gb.1tb/2015-03-05ASUS K750LN-T4152 i5 FHDлаптоп ASUS K750LN-T4152 i5 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/k750ln-t4152-i5.4210u.8gb.fhd.1tb.gt840m/2015-03-05ASUS X751LDV-TY226D i5лаптоп ASUS X751LDV-TY226D 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x751ldv-ty226d-i5.4210u.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS X552MD-SX011D N3530 Quad 820m 1TBлаптопи ASUS X552MD-SX011D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552md-sx011d-n3530.quad.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS X552MD-SX004D N2930 Quad 820m 1TBлаптопи ASUS X552MD-SX004D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552md-sx004d-n2930.quad.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS X552LDV-SX861D i3 1TBлаптопи ASUS X552LDV-SX861D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552ldv-sx861d-i3.4010u.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS T200TA-CP001H 64GB Transformer Book Trio лаптоп ASUS T200TA-CP001H Transformer Book Trio Win8.1../laptop/asus/transformer-book-tx300/t200ta-cp001h-z3775.quad.64gb.win8.1.office.365/2015-03-05ASUS ZENBOOK UX303LN-C4218H IPS FHD Touch Ултрабук лаптоп ASUS ZENBOOK UX303LN-C4218H ASUS Super Hybrid Engine моментално стартиране за само 2 секунди../laptop/asus/u/zenbook-ux31e/ux303ln-c4218h-i5.4210u.ips.fhd.touch.sshd.gt840m/2015-03-05ASUS ZENBOOK UX303LN-DQ148P i7 QHD+ Ултрабук лаптоп ASUS ZENBOOK UX303LN-DQ148P ASUS Super Hybrid Engine моментално стартиране за само 2 секунди../laptop/asus/u/zenbook-ux31e/ux303ln-dq148p-i7.12gb.3200x1800.ips.touch.ssd.pro/2015-03-05ASUS N551JK-CN112D i7 8GB IPS FHD8GB лаптопи N551JK-CN112D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jk-cn112d-8gb.i7.4710hq.ips.fhd.1tb.gt850m/2015-03-05ASUS N551JK-CN113H i7 8GB IPS FHD Win8.18GB лаптопи N551JK-CN113H Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jk-cn113h-8gb.i7.ips.fhd.1tb.gt850m.win8.1/2015-03-05ASUS ROG G551JM-CN013D i7 12GBROG G551JM-CN013D геймърски лаптопи ASUS ../laptop/asus/g/g55vw/g551jm-cn013d-i7.4710hq.12gb.ips.fhd.1tb.gtx860m/2015-03-05ASUS X551MAV-BING-SX367B Win8.1 Whiteлаптопи бял ASUS X551MAV-BING-SX393B White../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x551mav-bing-sx367b-win8.1.white/2015-03-05ASUS ZENBOOK UX303LN-C4219H i7 IPS FHD Touch Ултрабук лаптоп ASUS UX303LN-C4219H ASUS Super Hybrid Engine моментално стартиране за само 2 секунди../laptop/asus/u/zenbook-ux31e/ux303ln-c4219h-i7.6gb.ips.fhd.touch.1tb.gt840m/2015-03-05ASUS X550DP-XX090Dлаптопи ASUS X550DP-XX090D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550dp-xx090d-a10.5750m.quad.1tb.hd8670m/2015-03-05ASUS ZENBOOK UX303LN-R4215H i5 FHD Ултрабук лаптоп ASUS UX303LN-R4215H ASUS Super Hybrid Engine моментално стартиране за само 2 секунди../laptop/asus/u/zenbook-ux31e/ux303ln-r4215h-i5.4210u.fhd.ag.1tb.sshd.gt840m/2015-03-05ASUS N750JK-T4051Hлаптопи N750JK-T4051H 8GB 2x HDD../laptop/asus/n/n76vz/n750jk-t4051h-i5.fhd.1tb.24gb.sshd.gtx850.win8.1/2015-03-05ASUS N551JK-CN112D i7 16GB IPS FHD16GB лаптопи N551JK-CN112D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jk-cn112d-16gb.i7.4710hq.ips.fhd.1tb.gt850m/2015-03-05ASUS ROG G750JS-T4047D РаницаASUS ROG G750JS-T4047D../laptop/asus/g/g75vw/g750js-t4047d-rog-i7.2x750gb.8gb.sshd.gtx870m/2015-03-05ASUS TP300LD-C4035P Flip i7 FHD IPS Ултрабук лаптоп ASUS TP300LD-C4035P Flip Transformer i7 tablet UltaBook laptop../laptop/asus/transformer-book-tx300/tp300ld-c4035p-i7.8gb.ips.fhd.touch.1tb.gt820m.pro.win8.1/2015-03-05ASUS TP300LD-DW049H Flip i5 Ултрабук лаптоп ASUS TP300LD-DW049H Flip Transformer i3 tablet UltaBook laptop../laptop/asus/transformer-book-tx300/tp300ld-dw049h/2015-03-05ASUS ROG G750JZ-T4211D Раница + МишкаASUS ROG G750JZ-T4211D../laptop/asus/g/g75vw/g750jz-t4211d-rog-i7.4700hq.8gb.gtx880m/2015-03-05ASUS ROG G750JZ-T4211D 16GB Раница + Мишка16GB ASUS ROG G750JZ-T4211D../laptop/asus/g/g75vw/g750jz-t4211d-rog-16gb.i7.4700hq.8gb.gtx.880m/2015-03-05ASUS T100TAM-BING-DK013B Transformer Book Trio лаптоп ASUS T100TAM-BING-DK013B ултрабук Transformer Book Trio Win8.1../laptop/asus/transformer-book-tx300/t100tam-bing-dk013b/2015-03-05ASUS T100TAF-BING-DK010B Transformer Book Trio лаптоп ASUS T100TAF-BING-DK010B ултрабук Transformer Book Trio Win8.1../laptop/asus/transformer-book-tx300/t100taf-bing-dk010b/2015-03-05ASUS ROG G551JM-CN013D i7 16GBROG G551JM-CN013D 16GB геймърски лаптопи ASUS ../laptop/asus/g/g55vw/g551jm-cn013d-i7.4710hq.16gb.ips.fhd.1tb.gtx860m/2015-03-05ASUS F555LN-XX191D i3 1TB GT840M Blueлаптопи ASUS F555LN-XX191D Blue../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/f555ln-xx191d-i3.4030u.1tb.gt840m.blue/2015-03-05ASUS F555LN-XX190D i3 1TB GT840M Yellowлаптопи ASUS F555LN-XX190D Yellow../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/f555ln-xx190d-i3.4030u.1tb.gt840m.yellow/2015-03-05ASUS X751MD-TY052Dлаптоп ASUS X751MD-TY052D../laptop/asus/x/x75vd/x751md-ty052d-n3540.quad.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS ROG G751JY-T7064D i7-4860HQ IPS GTX980M РаницаASUS ROG G751JY-T7064D i7-4860HQ IPS GTX980M../laptop/asus/g/g75vw/g751jy-t7064d-rog-i7.4860hq.ips.fhd.gtx980m/2015-03-05ASUS ROG G751JY-T7064D 16GB i7-4860HQ IPS GTX980M Раница16GB ASUS ROG G751JY-T7064D i7-4860HQ IPS GTX980M../laptop/asus/g/g75vw/g751jy-t7064d-rog-i7.4860hq.16gb.ips.gtx980m/2015-03-05ASUS N551JK-CN112D i7 12GB IPS FHD12GB лаптопи N551JK-CN112D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jk-cn112d-12gb.i7.4710hq.ips.fhd.1tb.gt850m/2015-03-05ASUS ROG G751JY-T7065D i7-4710HQ IPS GTX980M РаницаASUS ROG G751JY-T7065D i7-4710HQ IPS GTX980M../laptop/asus/g/g75vw/g751jy-t7065d-rog-i7.4710hq.ips.fhd.gtx980m/2015-03-05ASUS ROG G751JY-T7065D 16GB i7-4710HQ IPS GTX980M Раница16GB ASUS ROG G751JY-T7065D i7-4710HQ IPS GTX980M../laptop/asus/g/g75vw/g751jy-t7065d-rog-i7.4710hq.16gb.ips.fhd.gtx980m/2015-03-05ASUS X552LDV-SX495D i5 1TBлаптопи ASUS X552LDV-SX495D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552ldv-sx495d-i5.4210u.4gb.1tb.gt820m/2015-03-05ASUS ROG G751JY-T7064D 16GB 120GB SSD Раница16GB ASUS ROG G751JY-T7064D i7-4860HQ IPS GTX980M../laptop/asus/g/g75vw/g751jy-t7064d-rog-i7.4860hq.16gb.120gb.ssd.ips.gtx980m/2015-03-05ASUS ROG G751JY-T7064D 16GB 250GB SSD Раница16GB ASUS ROG G751JY-T7064D 250GB SSD + 1TB i7-4860HQ IPS GTX980M../laptop/asus/g/g75vw/g751jy-t7064d-rog-i7.4860hq.16gb.250gb.ssd.ips.gtx980m/2015-03-05ASUS ROG G751JY-T7064D 32GB Раница32GB ASUS ROG G751JY-T7064D i7-4860HQ IPS GTX980M../laptop/asus/g/g75vw/g751jy-t7064d-rog-i7.4860hq.32gb.ips.fhd.gtx980m/2015-03-05ASUS ROG G751JY-T7064D 32GB 250GB SSD Раница32GB ASUS ROG G751JY-T7064D 250GB SSD + 1TB i7-4860HQ IPS GTX980M../laptop/asus/g/g75vw/g751jy-t7064d-rog-32gb.i7.4860hq.250gb.ssd.ips.fhd.gtx980m/2015-03-05ASUS K555LN-DM090D i5 FHD Blueлаптопи ASUS K555LN-DM090D FHD i5../laptop/asus/k/k56cm/k555ln-dm090d-i5.4210u.fhd.ag.gt840m/2015-03-05ASUS X552MD-SX085D Quad 1TB Whiteлаптопи ASUS X552MD-SX085D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552md-sx085d-n2940.quad.1tb.tg820m.white/2015-03-05ASUS T100TAF-BING-DK001B Transformer Book Trio лаптоп ASUS T100TAF-BING-DK001B ултрабук Transformer Book Trio Win8.1../laptop/asus/transformer-book-tx300/t100taf-bing-dk001b/2015-03-05ASUS K555LN-DM091D i7 FHD Blueлаптопи ASUS K555LN-DM091D FHD i7../laptop/asus/k/k56cm/k555ln-dm091d-i7.4510u.6gb.fhd.ag.1tb.gt840m/2015-03-05ASUS F751LN-T4005D i7 FHDлаптоп ASUS F751LN-T4005D i7 FHD 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/f751ln-t4005d-i7.4510u.8gb.fhd.ag.1tb.gt840m/2015-03-05ASUS F751LN-T4043D i5 FHDлаптоп ASUS F751LN-T4043D i5 FHD 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/f751ln-t4043d-i5.4210u.8gb.fhd.ag.1tb.gt840m.bag.mouse/2015-03-05ASUS X552WE-SX010Dлаптопи ASUS X552WE-SX010D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552we-sx010d-e2.6110.quad.1tb.r5.m230/2015-03-05ASUS ZENBOOK UX303LN-R4216H i7 IPS FHD Ултрабук лаптоп ASUS UX303LN-R4216H ASUS Super Hybrid Engine моментално стартиране за само 2 секунди../laptop/asus/u/zenbook-ux31e/ux303ln-r4216h-i7.4510u.6gb.ips.fhd.1tb.gt840m/2015-03-05ASUS ROG G551JM-CN094D i7 IPS FHD SSHDROG G551JM-CN094D геймърски лаптопи ASUS ../laptop/asus/g/g55vw/g551jm-cn094d-i7.8gb.ips.fhd.sshd.1tb.24gb.gtx860m/2015-03-05ASUS ROG G551JM-CN094D 16GB i7 IPS FHD SSHD16GB ROG G551JM-CN094D геймърски лаптопи ASUS ../laptop/asus/g/g55vw/g551jm-cn094d-i7.16gb.ips.fhd.sshd.1tb.24gb.gtx860m/2015-03-05ASUS TP300LD-C4056H Flip i5 FHD 128GB SSD Ултрабук лаптоп ASUS TP300LD-C4056H Flip Transformer i5 tablet UltaBook laptop../laptop/asus/transformer-book-tx300/tp300ld-c4056h/2015-03-05ASUS X553MA-BING-SX532B Win8.1лаптопи ASUS X553MA-BING-SX532B../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x553ma-bing-sx532b-n2940.quad.win8.1/2015-03-05ASUS X553MA-XX531D Whiteлаптопи ASUS X553MA-XX531D White../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x553ma-xx531d-n2940.quad.1tb.white/2015-03-05ASUS X553MA-XX530Dлаптопи ASUS X553MA-XX530D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x553ma-xx530d-n2940.quad.1tb.black/2015-03-05ASUS X553MA-SX360Bлаптопи ASUS X553MA-SX360B../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x553ma-sx360b/2015-03-05ASUS X552MD-SX084D Quad 1TBлаптопи ASUS X552MD-SX084D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x552md-sx084d-n2940.quad.1tb.tg820m/2015-03-05ASUS ME181C-1A007AAsus Memo Pad ME181C-1A007A../laptop/asus/eee-pad-transformer/me181c-1a007a/2015-03-05ASUS ME181CX-1A026AAsus Memo Pad ME181CX-1A026A../laptop/asus/eee-pad-transformer/me181cx-1a026a/2015-03-05ASUS Transformer Pad TF103CX-1A025Aтаблет ASUS Transformer Pad TF103CX-1A025A../laptop/asus/eee-pad-transformer/tf103cx-1a025a/2015-03-05ASUS Transformer Pad TF103CX-1B018A Whiteтаблет ASUS Transformer Pad TF103CX-1B018A White../laptop/asus/eee-pad-transformer/tf103cx-1b018a-z3745.quad.white/2015-03-05ASUS FonePad FE170CG-6D019A 3G Blueтаблет ASUS FonePad FE170CG-6D019A 3G Blue../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-fe170cg-6d019a-3g.blue/2015-03-05ASUS FonePad FE170CG-1A016A 3G Blackтаблет ASUS FonePad FE170CG-1A016A 3G Black../laptop/asus/eee-pad-transformer/fe170cg-1a016a/2015-03-05ASUS FonePad FE170CG-1B010A 3G Whiteтаблет ASUS FonePad FE170CG-1B010A 3G White../laptop/asus/eee-pad-transformer/fe170cg-1b010a-3g.white/2015-03-05ASUS FonePad FE170CG-6C018A 3G Redтаблет ASUS FonePad FE170CG-6C018A 3G Red../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-fe170cg-6c018a-3g.red/2015-03-05ASUS N551JK-CN073D i5 8GB IPS FHD8GB лаптопи Asus N551JK-CN073D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jk-cn073d-8gb.i5.8gb.ips.fhd.1tb.gt850m/2015-03-05ASUS X553MA-XX407D Whiteлаптопи ASUS X553MA-XX407D White../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x553ma-xx407d-white.n3540.quad.1tb/2015-03-05ASUS F555LN-XX096D i5 6GB 1TB GT840M Redлаптопи ASUS F555LN-XX096D Red../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/f555ln-xx096d-i5.4210u.6gb.1tb.gt840m.red/2015-03-05ASUS ZENBOOK UX303LA-C4102H 8GB IPS FHD Touch Ултрабук лаптоп ASUS ZENBOOK UX303LA-C4102H ASUS Super Hybrid Engine моментално стартиране за само 2 секунди../laptop/asus/u/zenbook-ux31e/ux303la-c4102h-i5.4210u.ips.fhd.touch.1tb.sshd/2015-03-05ASUS ROG G551JM-CN127D i5 IPS FHD SSHDROG G551JM-CN127D геймърски лаптопи ASUS ../laptop/asus/g/g55vw/g551jm-cn127d-i5.8gb.ips.fhd.sshd.1tb.24gb.gtx860m/2015-03-05ASUS ROG G551JM-CN127D 16GB IPS FHD SSHDROG G551JM-CN127D 16GB геймърски лаптопи ASUS ../laptop/asus/g/g55vw/g551jm-cn127d-16gb.i5.ips.fhd.sshd.1tb.24gb.gtx860m/2015-03-05ASUS Transformer Pad TF103CG-1B020A 3G Blackтаблет ASUS Transformer Pad TF103CG-1B020A 3G Black../laptop/asus/eee-pad-transformer/tf103cg-1b020a-3g-transformer.pad.dock.black/2015-03-05ASUS FonePad FE380CG-1A032A 3G Blackтаблет ASUS FonePad FE380CG-1A032A 3G Black../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-fe380cg-1a032a-quad.z3530.3g.dual.sim.black/2015-03-05ASUS Transformer Pad TF303K-1B012A Whiteтаблет ASUS Transformer Pad TF303K-1B012A Dock White../laptop/asus/eee-pad-transformer/tf303k-1b012a-1920x1200.transformer.pad.dock.white/2015-03-05ASUS N551JK-CN073D 16GB IPS FHD16GB лаптопи Asus N551JK-CN073D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jk-cn073d-16gb.i5.ips.fhd.1tb.gt850m/2015-03-05ASUS T200TA-CP004H Transformer Book Trio лаптоп ASUS T200TA-CP004H Transformer Book Trio Win8.1../laptop/asus/transformer-book-tx300/t200ta-cp004h-z3775.quad.32gb.500gb.docking/2015-03-05ASUS N551JK-CN114D8GB лаптопи N551JK-CN114D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jk-cn114d-i7.4710hq.8gb.ips.fhd.gtx850m/2015-03-05ASUS N551JK-CN114D 16GB16GB лаптопи N551JK-CN114D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jk-cn114d-i7.4710hq.16gb.ips.fhd.sshd.gtx850m/2015-03-05ASUS X751LAV-TY138Dлаптоп ASUS X751LAV-TY138D 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x751lav-ty138d/2015-03-05ASUS X553MA-XX397Dлаптопи ASUS X553MA-XX397D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x553ma-xx397d-n3540.quad.1tb/2015-03-05ASUS K555LN-XO225D Blueлаптопи ASUS K555LN-XO225D../laptop/asus/k/k56cm/k555ln-xo225d-i3.4030u.1tb.gt840m.blue/2015-03-05ASUS K555LN-XX224D Blueлаптопи ASUS K555LN-XO225D../laptop/asus/k/k56cm/k555ln-xx224d-i3.4030u.1tb.gt840m.blue/2015-03-05ASUS N751JK-T4226Dлаптопи N751JK-T4226D../laptop/asus/n/n76vz/n751jk-t4226d-i7.4710hq.8gb.fhd.gtx.850m/2015-03-05ASUS N751JK-T4226D 16GBлаптопи N751JK-T4226D../laptop/asus/n/n76vz/n751jk-t4226d-i7.4710hq.16gb.fhd.gtx.850m/2015-03-05ASUS N751JK-T4226D 16GB 256GB SSDлаптопи N751JK-T4226D../laptop/asus/n/n76vz/n751jk-t4226d-i7.16gb.fhd.1tb.256gb.ssd.gtx850m/2015-03-05ASUS Transformer Pad TF303CL-1G037A 4G LTE Goldтаблет ASUS Transformer Pad TF303CL-1G037A Dock Gold../laptop/asus/eee-pad-transformer/tf303cl-1g037a-lte.1920x1200.transformer.pad.dock.white/2015-03-05ASUS ROG G751JT-T7012DASUS ROG G751JT-T7012D i7-4710HQ IPS GTX970M../laptop/asus/g/g75vw/g751jt-t7012d-rog-i7.ips.fhd.sshd.gtx.970m/2015-03-05ASUS ROG G751JT-T7012D 16GB16GB ASUS ROG G751JT-T7012D i7-4710HQ IPS GTX970M../laptop/asus/g/g75vw/g751jt-t7012d-rog-i7.16gb.ips.fhd.sshd.gtx.970m/2015-03-05ASUS ROG G751JT-T7012D 16GB 128GB SSD16GB ASUS ROG G751JT-T7012D i7-4710HQ IPS GTX970M../laptop/asus/g/g75vw/g751jt-t7012d-rog-i7.16gb.ips.fhd.128gb.ssd.gtx.970m/2015-03-05ASUS ROG G751JT-T7012D 16GB 256GB SSD16GB ASUS ROG G751JT-T7012D i7-4710HQ IPS GTX970M../laptop/asus/g/g75vw/g751jt-t7012d-rog-i7.16gb.ips.fhd.256gb.ssd.gtx970m/2015-03-05ASUS FonePad FE380CG 3G Dual Sim Whiteтаблет ASUS FonePad FE380CG-1A032A 3G Black../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-fe380cg-quad.z3530.3g.dual.sim.white/2015-03-05ASUS ROG G771JM-T4039DROG G771JM-T4039D геймърски лаптопи ASUS ../laptop/asus/g/g55vw/g771jm-t4039d-rog-i7.4710hq.8gb.gtx860m/2015-03-05ASUS ROG G771JM-T4039D 16GBROG G771JM-T4039D 16GB геймърски лаптопи ASUS ../laptop/asus/g/g55vw/g771jm-t4039d-rog-i7.4710hq.16gb.gtx860m/2015-03-05ASUS ROG G771JM-T4039D 128GB SSDROG G771JM-T4039D геймърски лаптопи ASUS 2x HDD../laptop/asus/g/g55vw/g771jm-t4039d-rog-i7.4710hq.128gb.ssd.gtx860m/2015-03-05ASUS ROG G771JM-T4039D 16GB 128GB SSD16GB ROG G771JM-T4039D геймърски лаптопи ASUS 2x HDD../laptop/asus/g/g55vw/g771jm-t4039d-rog-16gb.i7.4710hq.128gb.ssd.gtx860m/2015-03-05ASUS ROG G771JM-T4103HROG G771JM-T4103H геймърски лаптопи ASUS 2x HDD../laptop/asus/g/g55vw/g771jm-t4103h-rog-i7.4710hq.128gb.ssd.gtx860m.win8.1/2015-03-05ASUS ROG G771JM-T4103H 16GB ROG G771JM-T4103H 16GB геймърски лаптопи ASUS 2x HDD../laptop/asus/g/g55vw/g771jm-t4103h-rog-i7.16gb.128gb.ssd.gtx860m.win8.1/2015-03-05ASUS ZENBOOK UX303LA-C4102H IPS FHD Touch Ултрабук лаптоп ASUS ZENBOOK UX303LA-C4102H ASUS Super Hybrid Engine моментално стартиране за само 2 секунди../laptop/asus/u/zenbook-ux31e/ux303la-c4102h-i5.ips.fhd.touch.1tb/2015-03-05ASUS N551JM-CN093D8GB лаптопи N551JM-CN093D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jm-cn093d-i7.4710hq.ips.fhd.sshd.gtx860m/2015-03-05ASUS N551JM-CN093D 16GB16GB лаптопи N551JM-CN093D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jm-cn093d-16gb.i7.4710hq.ips.fhd.sshd.gtx860m/2015-03-05ASUS ROG G751JY-T7122 Раница16GB ASUS ROG G751JY-T7122 i7-4710HQ IPS GTX980M../laptop/asus/g/g75vw/g751jy-t7122-rog-i7.16gb.ips.fhd.1tb.256gb.ssd.gtx980m/2015-03-05ASUS ZENBOOK UX305FA-FC002H Ултрабук лаптоп ASUS UX305FA-FC002H ASUS Super Hybrid Engine моментално стартиране за само 2 секунди../laptop/asus/u/zenbook-ux31e/ux305fa-fc002h/2015-03-05ASUS ZENBOOK UX305FA-FB003H Ултрабук лаптоп ASUS UX305FA-FB003H ASUS Super Hybrid Engine моментално стартиране за само 2 секунди../laptop/asus/u/zenbook-ux31e/ux305fa-fb003h-m.5y10.8gb.256gb.ssd.3200x1800/2015-03-05ASUS N551JM-CN089D8GB лаптопи N551JM-CN089D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jm-cn089d-i5.4200h.8gb.ips.fhd.1tb.gtx860m/2015-03-05ASUS N551JM-CN089D 16GB16GB лаптопи N551JM-CN089D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jm-cn089d-16gb.i5.4200h.ips.fhd.1tb.gtx860m/2015-03-05ASUS X751LK-TY044D i5 8GBлаптоп ASUS X751LK-TY044D 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x751lk-ty044d/2015-03-05ASUS ROG G751JT-T7012D 32GB32GB ASUS ROG G751JT-T7012D i7-4710HQ IPS GTX970M../laptop/asus/g/g75vw/g751jt-t7012d-rog-32gb.i7.ips.fhd.sshd.gtx970m/2015-03-05ASUS T100TAM-BING-DK016B Transformer Book Trio лаптоп ASUS T100TAM-BING-DK016B ултрабук Transformer Book Trio Win8.1../laptop/asus/transformer-book-tx300/t100tam-bing-dk016b-win8.1.office.365.docking/2015-03-05ASUS Memo Pad ME581C-1B017A Whiteтаблет ASUS Memo Pad ME581C-1B017A White../laptop/asus/eee-pad-transformer/me581c-1b017a/2015-03-05ASUS Memo Pad ME581C-1D012A Blueтаблет ASUS Memo Pad ME581C-1D012A Blue../laptop/asus/eee-pad-transformer/me581c-1d012a/2015-03-05ASUS FonePad FE375CXG-1G031A 3G Blackтаблет ASUS FonePad FE375CXG-1G031A 3G Black../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-fe375cxg-1g031a-3g.dual.sim/2015-03-05ASUS FonePad FE375CXG-1B017A 3G Whiteтаблет ASUS FonePad FE375CXG-1B017A 3G White../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-fe375cxg-1b017a-3g.dual.sim.white/2015-03-05ASUS FonePad FE375CXG-1A017A 3G Blackтаблет ASUS FonePad FE375CXG-1A017A 3G Black../laptop/asus/eee-pad-transformer/fonepad-fe375cxg-1a017a-3g.dual.sim/2015-03-05ASUS N551JM-CN232D 16GB16GB лаптопи N551JM-CN232D Backlit Kbd подсветка на клавиатурата, Sub-Woofer отделна колонка ../laptop/asus/n/n56vz/n551jm-cn232d-i7.4710hq.16gb.ips.fhd.128gb.ssd.1tb.gtx860/2015-03-05ASUS X751LN-TY109D 8GBлаптоп ASUS X751LN-TY109D 17.3"../laptop/asus/x/x75vd/x751ln-ty109d/2015-03-05ASUS X550JK-XO058D i5 1TB лаптопи ASUS X550JK-XO058D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550jk-xo058d/2015-03-05ASUS X550JK-XO031D i7 8GB 1TB GT850mлаптопи ASUS X550JK-XO031D../laptop/asus/x/x550cc-x550vc/x550jk-xo031d-i7.4710hq.8gb.1tb.gt850m/2015-03-05ASUS T300FA-FE010H Transformer Book лаптоп ASUS T300FA-FE010H Transformer Book tablet UltaBook laptop../laptop/asus/transformer-book-tx300/t300fa-fe010h/2015-03-05ASUS T300FA-FE004H Transformer Book лаптоп ASUS T300FA-FE004H Transformer Book tablet UltaBook laptop../laptop/asus/transformer-book-tx300/t300fa-fe004h/2015-03-05